Przegląd aut podczas gwarancji

 

Jako pionierzy w wojwództwie pomorskim wykonujemy serwisy aut podczas trwania
gwarancji czyli już od pierwszego przeglądu po zakupie nowego samochdu od dilera
praktycznie dowolnej marki bez ryzyka utraty gwarancji.
Wszystkie oferty przeglądowe sporządzamy indywidualnie w zależności od marki, modelu,
rocznika, silnika, wyposażenia i wymagań danego producenta pojazdu i gwaranta oraz po
jakim przebiegu lub okresie czasu jest to przegląd. Wszystkie oferty są bardzo konkurencyjne
cenowo w stosunku do autoryzowanych stacji.
 
W razie pojawienia się usterki, która powinna być usunięta przez gwaranta Klient na fakturze
lub załączniku od naszej firmy udokumentowuje w ASO fakt wykonania przeglądu.
 
Nasza firma może wykonywać przeglądy oraz naprawy niegwarancyjne w okresie gwarancji,
- gwarant lub ASO może odmówić uznania gwarancji, jeżeli udowodni związek
przyczynowo- skutkowy pomiędzy usterką a czynnościami wykonanymi przez nasz serwis,
- w przypadku przeglądów konieczne jest ich wykonanie z listą czynności – wymaganiami
określonymi dla danej marki pojazdów.
 
Jeśli ASO chce odmówić uznania gwarancji musi nam udowodnić:
 
- po piwerwsze, że nasz Euro Warsztat źle wykonał naprawę bądź w czasie przeglądu nie
wykonał wymaganych czynności,
- po drugie, że usterka, którą klient chciałby usunąć na gwarancji, powstała albo pogłębiła się
w wyniku źle wykonanej przez warsztat naprawy bądź niewykonania lub złego wykonania
konkretnej czynności, jaka powinna być wykonana w ramach przeglądu.
 
W praktyce nasi klienci oszczędzają pieniądze i nie są związani z ASO, mają wolny wybór!
 
Zapewniamy pomoc prawną w razie wystąpienia sytuacji spornych, posiadamy szeroką
wiedzę z tego zakresu dlatego sytuacje takie nie występują często.